24 jun, 2019

Aleid WolfsenUitzenddatum: zo 29 jan 2012 om 11:11 op Themakanaal: HollandDoc

Informatie

Aalt (Aleid) Wolfsen (Kampen, 23 februari 1960) is een Nederlandse politicus. Hij was van 23 mei 2002 tot 1 januari 2008 namens de Partij van de Arbeid lid van de Tweede Kamer. Op 2 januari 2008 werd hij geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Utrecht.

Na de middelbare school (Mavo, Havo en Vwo) en het vervullen van de militaire dienstplicht was Wolfsen werkzaam als parketmedewerker bij de arrondissementsrechtbank in Zwolle (1980-1982). Wolfsen combineerde de werkzaamheden met een studie rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen (tot 1993). Gegevens over de periode 1982-1992 zijn onbekend in het officieel gepubliceerde cv. In 1989 stapte hij over naar de rechtbank, als hoofd van de griffie van de rechtbank Zwolle en de kantongerechten Zwolle, Harderwijk en Steenwijk. Hij was griffier bij de arrondissementsrechtbank in Zwolle (1992-1995). Andere gevolgde opleidingen zijn: parketsecretaris, bemiddelaar en Master of Public Administration (Nederlandse School voor Openbaar Bestuur). Hij was hoofd afdeling juridische zaken en beleid, directie rechtspleging van het Ministerie van Justitie (1995-1998). Van 1998 tot 2001 was hij rechter bij de arrondissementsrechtbank in Amsterdam; van 2001 tot 2002 vicepresident van de arrondissementsrechtbank in Haarlem. Aleid Wolfsen was lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 23 mei 2002 tot 1 januari 2008. Hij is burgemeester van Utrecht vanaf 2 januari 2008.

Wolfsen werd bij de Tweede Kamerverkiezingen 2002 in het parlement gekozen. Bij de verkiezingen van 2003 en 2006 werd hij herkozen. In de Tweede Kamer houdt hij zich onder meer bezig met justitie (strafrecht) en Antilliaanse zaken. Met VVD-Kamerlid Frans Weekers nam hij in 2005 het initiatief om te komen tot een parlementair onderzoek naar de praktijk van het TBS-systeem. Met Joost Eerdmans (LPF) diende hij een initiatiefvoorstel in over het verhogen van de maximale proeftijd voor misdrijven die de gezondheid of het welzijn van dieren benadelen.

In het najaar van 2007 stelde Wolfsen zich verkiesbaar voor het ambt van burgemeester van Utrecht. In een referendum op 10 oktober 2007 kreeg hij ruim 72 procent van de stemmen, waarmee hij zijn partijgenoot Ralph Pans versloeg. Vanwege een minimale opkomst van negen procent werd de uitslag ongeldig verklaard. Op 11 oktober 2007 werd Wolfsen door de gemeenteraad van Utrecht alsnog voorgedragen als nieuwe burgemeester. Op 2 januari 2008 werd hij als burgemeester geïnstalleerd. Zijn plaats in de Tweede Kamer werd ingenomen door Jan Boelhouwer.

Op de foto Aleid Wolfsen (still uit de aflevering)

Feedback